Bønn for verdens lengste reise

Fra et splittet sinn og et delt hjerte
 til et helhetlig liv og tro

Fra periferi og illusjoner
 til sentrum og realiteter

Fra overfladiskhet
 til oppriktighet

Fra egoisme
 til å se og å høre hverandre

Fra likegyldighet
 til trofast kjærlighet

Fra ensomhet
 til mening og tilhørighet

Fra uro
 til fred - midt i uroen

Gjør en forskjell

 

 

Bottom