Bønn fra St. Davidsgården

Herre Jesus Kristus - 
Takk for at vi får tro på lysets seier
hvor dypt enn mørket er.
Hjelp oss å takke også i mørket.
Det er jo der vi lengter etter lyset.
Det er der vi oppdager lyset
når det lyser fram.
Lyset overvinner alltid mørket 
for Du er lyset.
Hjelp oss å forbli i lyset, i Deg.
Da har vi fellesskap med hverandre.
La lyset få stadig større plass i oss
så at vårt fellesskap i lyset blir et troverdig vitnesbyrd 
om lysets endelige seier.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom