Din kjærlighets livsstrøm

Herre Jesus Kristus –
du vil helheten i mitt vesen.

Din kjærlighets livsstrøm søker veier gjennom indre
mønstre som blokkerer meg,
mønstre som gir meg et negativt syn på meg selv:
Jeg duger ikke.
Jeg mister retningssansen.
Enda, Herre, slutter du ikke å søke svar på din kjærlighet
hos meg.

- Jeg vil overlate min angst og min ynkelighet
til deg, og la deg forme min vilje, slik at den blir ett med din.
La din kjærlighets livsstrøm bære meg hver dag
og lær meg å hvile i den.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom