Disippelbønnen

Gud - du som er JEG ER!
Jeg ser at det er din Ånd som virker
i mennesker som lengter 
etter ditt Rikes fred,
etter det sanne, det vakre og det gode.

Jeg ser din tjenende kjærlighet
i mennesker av god vilje
og i alle som ønsker å gå disippelveien.

Måtte den Hellige Ånds kraft
strømme gjennom oss
og lede oss til erkjennelse av
hele Sannheten og til praktisk tjeneste.

Måtte ditt Ord som ble menneske,
Jesus Kristus,
inspirere oss til tjenende kjærlighet
som medarbeidere i Guds rike

Måtte jeg finne min plass
i det du gjør
For å forløse jorden og menneskeheten
- med et ydmykt sinn;
i renhet, sannhet og kjærlighet!

Gjør en forskjell

 

 

Bottom