Du er der

Jesus Kristus, når vi tror

at vi er alene, er du der.

Dersom tvilen ser ut til å få tak i oss,

elsker du oss ikke mindre av den grunn.

Gjerne skulle vi våge å kaste oss ut i det ukjente for din skyld, Kristus.

Derfor lytter vi til dine ord:

«Den som gir sitt liv av kjærlighet til meg, skal finne det»

Gjør en forskjell

 

 

Bottom