Fadervår

En gang var han et sted og bad. Da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham: - Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler. Han svarte:

- Når dere ber, skal dere si: 

Vår Far i Himmelen!
la navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen

 

Skrevet av legen Lukas i Bibelen ( Lukas 11) 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom