Hengivelse

Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt

hos den høyeste Gud, som er skaper av alle ting,

den barmhjertige far, all nådes og godhets kilde.

 

Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt

hos Kristus, vår Forløser, som gjenoppretter alle ting,

det fullkomne og uutgrunnelige ord fra Gud.

 

Av hele mitt hjerte søker jeg min tilflukt

hos  ham som fyller alt i alle, som hører våre bønner,

den rene, stille, Hellige ånd. Amen.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom