Jesus, vår fred

Jesus, vår fred,

det du var for dine venner her på jorden,

det er du, ved din Hellige Ånd, også for oss som lever i dag.

Du forsikrer oss i ditt evangelium:

 « Jeg vil ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn.

Den Hellige Ånd, som jeg vil sende dere,

han skal hjelpe og trøste dere,

og han skal være hos dere alltid. »

Gjør en forskjell

 

 

Bottom