En elv renner ned over steiner.

Underbevissthetens strømmer

Når underbevissthetens strømmer forviller seg i sugende virvler kan vannmassene igjen samles til én strøm om bare porten åpnes til bønnens sluse - og slusen er gravet dyp nok.

(Dag Hammarskjöld "Veimerker" Cappelen 1964)

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom