Liv Hegle

Liv Hegle er prest og har et særskilt ansvar for arbeid med nyåndelighet. Hun har bygget opp stor kompetanse og er en anerkjent foredragsholder på feltet. Her kan du lese noen av hennes faglige arbeider.

Døden er et tema som mennesker til alle tider i alle kulturer har vært opptatt av.

Modum mai 2014

I dagligspråket betyr tabu "det vi ikke snakker om", enten for å vise hensyn, eller for ikke å skape dårlig stemning,sjenanse eller av andre grunner.
Tabloid er et avisformat, og det brukes for å beskrive en avis med stoff i konsentrert, lettfattelig form, ofte med store bilder og sensasjonsoverskrifter. 
Døden – fra tabu til tabloid? Det burde kanskje stå spørsmålstegn bak. Tabu – hvorfor? Tabloid – hvorfor?

En figurengel med follede hender.

Engler fascinerer.

Spiritisme, karma og reinkarnasjon er temaer vi ofte møter i samtaler mennesker som er opptatt av eksistensielle spørsmål.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom