Nyåndelighet

Diverse gjenstander som engler, stener, krystaller fra alternativmessa.

Areopagos er til stede på alternativmesser mange steder i Norge. Har du lyst til å være med på stand?

Liv Hegle holder foredrag under nettverkssamling i 2012. Hun står foran i et klasserom, og foran hetter sitter det mennesker som hører på.

Areopagos tilbyr gjerne opplegsholdere.

Tore Laugerud og Ole S. M er begge kledd i presteklær og er midt i en samtale.

Lær mer om nyåndelighet: Areopagos tilbyr kurs, foredrag og undervisning.

Sarah Bleich var frivillig for Areopagos på Wellbeing Festival i 2017. Her samtaler hun med Stephan Koll fra Holistisk Forbund. Foto: Randi Dyrberg

I 2017 samarbeidet Areopagos med Dnk og VisjonWorks om nye tiltak på festivalen.

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom