Foredrag

Areopagos har gjennom årene oppbygget viten om nyåndelighet.

Nede ses eksempler på tidligere foredrag.

Areopagos tilbyr gjerne foredragsholdere. 

Foredrag tilbys gratis til samarbeidsmenigheter og Areopagos-grupper (etter behov og avtale) og til andre mot honorar og transportgodtgjørelse.

Døden er et tema som mennesker til alle tider i alle kulturer har vært opptatt av.

En figurengel med follede hender.

Engler fascinerer.

Spiritisme, karma og reinkarnasjon er temaer vi ofte møter i samtaler mennesker som er opptatt av eksistensielle spørsmål.

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom