Lær mer om nyåndelighet

Ønsker menigheten din besøk av Areopagos?

Areopagos ønsker å hjelpe menighetene til å styrke sin bevissthet omkring hva det vil si å være en misjonerende kirke i en ny tid.

Areopagos ønsker å være en ressurs for menighetene på samme måte som menighetene kan være en ressurs for Areopagos. 

Ønsker din menighet å lære mer om nyåndelighet og om religiøsitet i dagens Norge?

I den forbindelse tilbyr Areopagos kurs, foredrag og undervisning. Din menighet kan også delta på stand på alternativmesser rundt om i Norge.

Husk også muligheten for å bli samarbeids-menighet. Les mer her:

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom