Kvinnelig direktør på Tao Fong Shan

10. September ble Dr. TONG Wing Sze utnevnt som direktør. 

Hun har fungert i stillingen som direktør for Tao Fong Shan Christian Center (TFSCC) i et års tid allerede, men denne formelle utnevningen gjør henne til den første kvinne i en sentral lederposisjon i Tao Fong Shans 85-årige historie. Tao Fong Shan var fram til 2010 eid og drevet av Areopagos, men ble da lokalisert ved at det ble opprettet en lokal stiftelse.

Wing Sze har en doktorgrad i kirkehistorie. Hun har vært prest i Tsung Tsin Mission i Hongkong, og hun har undervist ved Hong Kong Baptist University. For tiden underviser hun også ved det lutherske seminaret på Tao Fong Shan, og ved det teologiske fakultetet knyttet til Chung Chi College ved det kinesiske universitetet i Hongkong (CUHK). Hun sitter i sentralstyrene i Hongkongs kristne institutt, Hongkongs kristne råd og Den kristne konferansen i Asia. Utnevnelsen av Wing Sze vil slik bidra til å knytte Tao Fong Shan til et bredt kristent og kirkelig nettverk. 

Wing Sze uttrykker overfor Areopagos en fascinasjon over Tao Fong Shan og dets historie. «Det er et unikt sted med utrolige ressurser og muligheter,» sier hun. Hun fortsetter: «Vi vil fortsette med våre avdelinger for Brobygging og dialog, Spiritualitet og Kunst.» Den nye direktøren sier at hun ser for seg kreativ dialog med mennesker fra ulike religioner, kulturer og nasjonaliteter. «På dette fjellet håper vi å dele vår åndelighet med lokale og internasjonale gjester.»

Utnevnelse av henne som direktør gjør at hun nå kan tenke mer langsiktig om arbeidet. «Jeg ivrer etter å følge Guds misjon,» avslutter hun, «og ønsker deg og alle velkommen til å bli med oss videre på denne fantastiske reisen.»

Gjør en forskjell

 

 

Bottom