Engasjer deg

Som medlem er du med på å gjøre arbeidet vårt i Norge, Hongkong og Kina mulig. Visste du at vi for eksempel er med på å støtte et dagsenterprosjekt i Nanjing som gjør at flere hundre mennesker med utviklingshemminger og deres familier får et verdig liv? Eller at vi gjennom et treårig meditasjonsprosjekt jobber med å alminneliggjøre meditasjon som en kristen trospraksis og gjøre kristne meditasjonstradisjoner tilgjengelig for folk flest?

Bottom