Chist Church, en kirke bygget i kinesisk tempel stil med røde søyler. Kinesiske tegn på veggen.

Kristustemplet (Christ Temple) på Tao Fong Shan i Hongkong. (Foto: Areopagos arkiv)

2. Tao Fong Shan

På åsryggen i Hongkong reises i løpet av 1930-årene det kristne senteret Tao Fong Shan (TFS), Stedet der kristusvinden blåser, i buddhistisk tempelstil. TFS er et pilegrimsmottak og  samtidig et studie- og undervisningssenter. Fra 1935 besøker et økende antall buddhistmunker senteret for kortere eller lengre perioder.

(Foto: Areopagos)

Krigen mellom Japan og Kina som brøt ut i 1937 forstyrrer imidlertid snart besøksstrømmen. Da Japan erobrer Hong Kong i 1941 stopper alt arbeid opp. Tre misjonærfamilier isoleres på TFS og lever isolert på et eksistensminimum til Japan kapitulerer i 1945.

Kvinnelig arbeid

Tao Fong Shan skifter nå karakter fra at være et pilgrimsenter for buddhistiske munker til å bli et senter for dialog og retreat, spiritualitet og kunst. I 1949 fikk det hittil maskulint dominerte arbeidet et viktig feminint innslag ved at Elisabeth Pettersen, Annie Lemming og Birgitta Thormann ankom for å starte et arbeid blant religiøse kvinner som praktiserte en del av de buddhistiske disiplinene, såkalte vegetarkvinner. Det utviklet seg mange dialoger om spiritualitet, tro og eksistensielle spørsmål i de buddhistiske vegetarhallene. Av dette lære de kvinnelige misjonærene betydningen av at den kristne fordypningen gikk hånd i hånd med omsorg –diakoni. Rett nedenfor TFS bygde de fra slutten av 1950-årene opp den kristne vegetarhallen Ai Tao Yuan, Hagen hvor man er glad i Kristus.

En ny tid

I 1948, året før Mao proklamerer Folkerepublikken Kina må det lutherske teologiske seminaret evakuere fra fra Shekow i Kina og kommer til Hong Kong. Thelle ønsker dem velkommen til TFS, der de blir i 7 år. I 1985 fikk Lutheran Theological Seminary tomt av Areopagos og reiser et vakkert lokale rett nedenfor TFS. 50 og 60-årene preges av enorme flykningestrømmer fra Kina til Hong Kong. TFS tar del i det sosiale ansvaret. Samtidig etablerer man i 1957: The Christian Study Centre on Chinese religion and Culture under ledelse av Gerhard Reichelt. I 1968 revitaliserer Sverre Holt det gamle brorskapet «Venner av veien» (Tao) og samme år reiser han «House of friendship», en flerreligiøs møteplass.

Vestlige backpackers

I de samme årene slår østlig religiøsitet inn i vesten for alvor gjennom ungdomsopprøret. Indiske guruer inntar USA og Europa med yoga og trancendental meditasjon. Snart starter det en bevegelse den andre veien: Vestens unge drar østover i oppbrudd og søken. Etter hvert kommer mange også til Hong Kong, og i 1986 det tas initiativ til arbeid blant vestlige backpackers. To år senere etableres The Ascension House community på Tao Fong Shan. De skal drive gjestehus og dialogarbeid blant backpackerne.

Nye dialoginitiativ

Under Ernst Harbakks ledelse starter TFS i 1987 et internasjonalt dialogtidsskrift, The Areopagus magazine, i samarbeid med Dialogsenteret i Danmark. Et annet viktig dialoginitiativ kommer med etableringen av The Institute of Sino Christian Studies som en separat enhet på TFS i 1995. Instituttet skal drive akademisk dialog om kristen tro og verdier med universiteter i fastlandskina. Virkemidlene er publikasjon av kristen, teologisk og filosofisk litteratur, seminarer og gjesteforelesninger på de kinesiske universitetene og stipender og studieopphold på TFS for kinesiske akademikere som ønsker videre studier av kristen tro.

Les videre om arbeidet i Japan med mer

Gjør en forskjell

 

 

Bottom