Artikler og foredrag av Tore Laugerud

Tore Laugerud er areopagosprest og leder av norsk seksjon i Areopagos. Han er også en anerkjent og respektert artikkelforfatter og foredragsholder. Her finner du en rekke av de foredrag og artikler han har signert. Klikk på tittelen og du vil kunne laste ned tekstene i pdf-format.

Illustrasjonsfoto av to gullbegre på et alter, og to stabler med ved på hver side.

Artikkel i Tormod Engelsviken m.fl. (red): Nye Guder for hvermann. Femti år med alternativ spiritualitet, Tapir 2011

 

En kvinne står på bro og ser utover en by med høye hus og skyskrapere.

Artikkel i Tidsskrift for Sjelesorg 4/2008

 

Et blått teppe med stearinlys, midt i rommet står et ikonmaleri.

Foredrag på årssamlingen for Spiritual Directors Europe, Lia gård, februar 2012

 

Hvor kommer den fra, og hvem kan formidle den ?

Illustrasjonsfoto av et kors i en kirke, dempet belysning.

Innlegg, trykt i Thor Hesselberg (red.): Kirkens framtid – framtidens kirke. Den missiologiske utfordring i de nordiske folkekirker, Luther 2006

 

To personer på vei mot en steinkirke gående på en sit ved kysten, over dem er himmelen blå.

Artikkel i Religion og livssyn 1/2000

 

Liv Hegle i samtale med en en dame, mens de sitter vendt mot hverandre.

Foredrag, trykt i Tidsskrift for praktisk teologi, 1/2012

 

En steinkors i solnedgang.

Artikkel (på engelsk) i Tormod Engelsviken m/fl: Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21. Century, Regnum 2008

 

To personer går langs en strand i kveldslyset, i sanden er det mange spor.

Foredrag på Presteforeningens etterutdanningskurs om åndelig veiledning, mars 2005

 

En mann sitter på en stol i en kirke og ser tenkende utover i rommet.

Artikkel i Luthersk kirketidende 11/2009

 

En mann er i ferd med å gå over et gangfelt, foran han er det hus i forskjellige farger.

Artikkel i Luthersk kirketidende, 22/2008

 

Forholdet mellom levende og døde i samtidserfaringer og i kristen tro

Mai kurs, Sjelesorginstituttet 2014

Et stort steinkors, og en folkegruppe.

Foredrag hos «I Mesterens Lys», Danmark, april 2008

 

En gammel steinkirke rett ved en kyst, bildet er tatt i grålysningen.

Artikkel i Norsk tidsskrift for misjon, 3-4/2006. Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom