TCG Nordica (Kina) på Oslobesøk

Kunst- og kultursenteret i Kunming har siden starten av 2000 samarbeidet med Areopagos. TCG Nordica driver et galleri, en scene og en kafe. I tillegg har de egen turistavdeling, dans- og musikkundervisning og huser et folkehøgskolekurs fra Sverige.

Mange kjenner Helen Wu, som startet det hele. Men noen av de andre i ledelsen er kanskje mer ukjente?

Vi inviterer tidligere volontører, studenter og, kunstnere som har hatt opphold på TCG Nordica, og vi håper andre Areopagos-medlemmer også vil komme.

Dette er en unik mulighet til et møte med TCG Nordica. TCG Nordicas visjon er å stimulere til refleksjon om menneskeverd slik det uttrykkes gjennom ulike kunstarter.

For dere som har besøkt TCG Nordica, er det en anledning til å fornye bekjentskapet og bli oppdatert. For alle er det en mulighet til å høre fra ledelsen hva som skjer, og hvordan de ser for seg tiden framover.

Bernhard Getz' gate 3 (i 3. etg hos Bibelselskapet) | Oslo 

Kl 19.00 | 12. september

Velkommen!

Julia, Guo Jin, overtok i januar som daglig leder av TCG Nordica. Hun har tidligere ledet turistavdelingen på senteret.

Helen, Wu Yuerong, startet TCG Nordica sammen med Anna Mellergård, og var daglig leder til og med september 2015. Hun studerer nå teologi, og har siden mars i år gått inn som styreleder av TCG Nordica. Hun kommer sammen med sin mann Henry og yngstebarnet Phillip på 9 mnd.

Sara, Chen Jia, leder danseundervisningen. Hun kommer sammen med sin mann Kaleb og dattera Yayuelan på 5 år.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom