En gruppe kvinner fra miao-landsbyen fremfører en sang, i hendene holder de sangark.

Hvorfor driver vi utviklingssamarbeid?

Areopagos ønsker å fremme rettferdighet og bidra til at mennesker blir møtt med verdighet. I Areopagos bruker vi gjerne tre begrep for å definere hvem vi er og hvilket arbeid vi gjør; dialog, spiritualitet og studier. Det diakonale perspektivet er også en stor del av vårt arbeid. Organisasjonens historie, særlig fra tiden i Kina og Hongkong, vitner om flere hendelser der vi har fått muligheten til å kunne vise praktisk nestekjærlighet, altså arbeide diakonalt. Vårt diakonale arbeid er nå i større grad satt i system og vi jobber målrettet med ulike diakonale prosjekter i Kina og Hongkong. En grunnleggende erfaring for Areopagos er at spiritualitet både er kontemplativ og diakonal. For Areopagos er respekt for den andres verdighet mer enn et allment prinsipp. Areopagos’ menneskesyn understreker mennesket som en enhet av ånd, sjel og kropp. Kirken er diakonal, dette er ikke noe som legges som et tillegg. Evangeliet kombinerer gode nyheter og gode gjerninger. Dypest sett betrakter vi alt vårt arbeid som diakonalt.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom