Nanjing YM/WCA

Nanjing Young Men’s Christian Association (YMCA) ble etablert i 1912, og Nanjing Young Women’s Christian Association (YWCA) ble etablert i 1919. YM/WCA samarbeider i Nanjing, deler ledelse og kontor sentralt i byen. Helt siden oppstarten har organisasjonen på ulike måter bidratt til å virkeliggjøre målet om «å tjene samfunnet og hjelpe mennesker.» Sentralt for organisasjonene er tanken om å favne hele mennesket; ånd, sjel og kropp. YM/WCA har engasjert seg innenfor helse, eldreomsorg, utdanning, rettigheter, verdighet for psykisk funksjonshemmede og frivillighetsarbeid.   
Sun Yat-Sen, 1866-1925, en viktig revolusjonær og politiker, kjent som far for det moderne Kina, var en sentral person i oppstartsfasen av YMCA og gav økonomisk støtte. Sun Yat-sen deltok på åpningsseremonien. Han uttrykte begeistring for arbeidet og så at YMCAs tilstedeværelse var et viktig bidrag i samfunnet.

Besøk hjemmesiden til YM/WCA. 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom