Om Tørst

Gratismagasinet Tørst gir deg interessante mennesker, eksistensielle tema og inspirasjon – i et format du har tid til å lese.

Tørst er som en møteplass mellom to permer for mennesker med ulik tro og bakgrunn. Vi vil gjøre den eksistensielle samtalen dagligdags. 

– Bladet er for deg som er nysgjerrig på de store sammenhengene og dype spørsmålene, sier redaktør Ann Kristin van Zijp Nilsen. 
– I tillegg vil vi vise at at kirken har et mye større rom for tro og måter å utøve troen på, enn mange er klar over. Mange vet for eksempel ikke at det finnes en årtusen gammel tradisjon for stille meditasjon i den kristne kirken, forteller hun.

Tørst

  • har 40 sider
  • har et opplag på 4000 i Norge og 3000 i Danmark
  • er gratis å abonnere på
  • kommer ut to ganger i året
  • produseres i dansk versjon ved redaktør Merete Riis Jensen
  • blir utgitt av Areopagos, en organisasjon som arbeider med religionsdialog og -studier, kristen spiritualitet og bistand – i Norge, Danmark og Kina

Vil du annonsere i bladet? Våre lesere er kvinner og menn mellom 20 og 80 år, utgjør et svært bredt spekter av samfunnet og har høyere utdanning. Undersøkelser viser at de er over gjennomsnittet interessert i kultur, religion og eksistensielle tema. Vi har kun to annonsesider i hver utgave og rimelige priser. 

Tidligere annonsører er blant andre banken Nordea, avisen Vårt Land og forlagene Oktober, Verbum, Universitetsforlaget, Efrem og Luther forlag.   

Kontakt oss på areopagos@areopagos.no for annonser.

Gi til Areopagos

Bottom