PRAKSISgrupper og lokallag

Illustrasjonsfoto av Freddie Marriage/Unsplash.

Areopagos ønsker å støtte opp om lokalt initiativ til trospraksis.

Tre jenter sitter å hører på en nettverkssamling, de har pc´r og notatbøker foran seg.

Når lokale medlemmer organiserer seg.

Gi til Areopagos

Bottom