Illustrasjonsfoto av Freddie Marriage/Unsplash.

Illustrasjonsfoto av Freddie Marriage/Unsplash.

Lev interessen din ut i PRAKSIS

Areopagos ønsker å støtte opp om lokalt initiativ til trospraksis.

Lev det ut i praksis

Rundt om i landet har en rekke lokale initiativtakere startet opp Areopagos-grupper. Disse møtes med jevne mellomrom for å ha fellesskap rundt en praksis de er interessert i. Noen driver med meditasjon eller sentrerende bønn, andre med undervisning og hverdagsretreater.

Interessefellesskap i Areopagos

Det er mulig å bli en Areopagos-praksisgruppe for alle som er interesserte i det Areopagos arbeider med. Og som er enig i verdigrunnlaget  til organisasjonen.

Det er mulig å starte en praksisgruppe på en hvilken som helst plass i Norge.

Fordelen med praksisgrupper i Areopagos

Areopagos tilbyr støtte og ressurser til praksisgrupper:

  • Praksisgrupper får egen kontaktperson i Areopagos
  • Vi informerer om praksisgruppen i nettverket vårt (om det er ønskelig)
  • Vi annonserer for møter på vår hjemmeside eller i sosiale medier
  • Vi bistår gjerne med veiledning om oppstart og videreutvikling
  • Vi tilbyr faglig materiale og kontakt med kompetent veileder ved behov
  • I noen tilfeller kan vi bidra med opplegg
  • Det er mulig å søke om medlemsforeningens initiativmidler

Lokalt initiativ er helt nødvendig

Areopagos ønsker å bli en bevegelse som betyr noe for mennesker i hele landet. Å møtes fast i mindre grupper for å drive med noe man er nysgjerrig på eller brenner for, kan gi inspirasjon og fellesskapsfølelse. Men da må noen  ta initiativ til å starte og lede gruppen.

Typisk vil en gruppe bestå av 3-20 personer. Gruppen møtes så ofte som deltakerne bestemmer seg for.

Praksisgrupper er ikke ment som erstatning for en menighet, men som et tillegg, et sted der det er mulig å leve ut en interesse.

Hva koster det?

Praksisgrupper er naturligvis gratis. De eneste utgiftene er hva det koster å gjennomføre aktivitetene i gruppen.

For å være en Areopagos-gruppe, må i det minste lederne av gruppen være medlemmer av Areopagos. Det koster 200 kr. per år. Bli medlem i dag.

Areopagos er opptatt av fellesskap

I Areopagos er vi opptatt av fellesskap. Å være sammen gir mulighet for å dele viten og erfaringer. Det skaper også rom for å lytte og få ny inspirasjon fra andre.

Samfunnet vårt trenger fellesskap hvor det er respekt for hverandres erfaringer. Åpenhet og gjestfrihet er sentrale Areopagos-verdier.

Mange opplever at det for eksempel er lettere å meditere sammen med andre enn alene. Det samme gjelder for dem som vil prøve å skape nye vaner etter inspirasjon fra Etter Kristus.

Det er de lokale initiativtakere som velger fokuset

Det er mange muligheter for hva en praksisgruppe kan gjøre. Eksempler er:

meditasjon, tidebønner, religionsdialog, gjøre noe for fattige, engasjere seg for arbeid i Kina eller noe helt annet. 

kalenderen  kan interesserte finne informasjon om kommende møter i aktive praksisgrupper.

Interessert i å vite mer?

Kontakt Randi Øyehaug ro@areopagos.no.

Gi til Areopagos

Bottom