Tre jenter sitter å hører på en nettverkssamling, de har pc´r og notatbøker foran seg.

Foto: Tone Leksbø Walgermo

Lokallag

Når lokale medlemmer organiserer seg.

Grunnlaget for lokallag er medlemmene

Areopagos har medlemmer i hele Norge. Antallet vokser jevnt og trutt. Samtidig vet vi at mange flere sympatiserer med Areopagos.

Ved at flere melder seg inn får Areopagos økt tyngde og gjennomslag i kirke og menigheter og i samfunnet for øvrig. Tyngde i det frivillige arbeidet er en viktig faktor i å oppnå offentlig støtte. Alt dette bidrar til at Areopagos kan gjøre enda mer av det organisasjonen brenner for.

Noen medlemmer tar initiativ til å starte lokale praksisgrupper som beskjeftiger seg med for eksempel meditasjon. Det kan du lese mer om her.

Stort lokalt engasjement kan bli til lokallag

Flere plasser i Norge har grupper av Areopagosmedlemmer engasjert seg i flere forskjellige initiativer og arrangementer.

Eksempler er at lokale medlemmer stiller opp med praktiske teams rundt Salig er Tørsten arrangementene, at de deltar på alternativmesse, eller at de som gruppe samarbeider med de lokale dialogsentrene.

Vi har lokallag i Bergen og i Stavanger. Det er også flere lokallag på gang. Organiseringen av lokallagene er forskjellig for hver plass. Det samme gjelder formen på samarbeidet med Areopagos.

Muligheten til å bli et lokallag

Er du interessert i at din skal bli involvert enda mer i Areopagos-arbeid og vil høre mer om å bli lokallag? Ta kontakt med på lh@areopagos.no / 23 33 17 00.

Gi til Areopagos

Bottom