To menn som snakker sammen vendt mot hverandre.

Dialog

Dialog har ligget i bunnen av det arbeidet Areopagos har drevet siden starten i Kina i 1922. Denne tilnærmingen har vært drevet av en overbevisning om at Guds kjærlighet til sin skapning i dypeste forstand handler om dialog. "Ordet (logos) ble menneske og tok bolig iblant oss" (Johannesevangeliet 1,14).

 

(Foto: dobrych/flickr CC)

Reichelt og en gruppe menn står oppstilt.

Dialog som tilnærming til det andre mennesket og til andre kulturer og religioner har preget Areopagos sin historie siden begynnelsen.

Areopagos står bak et prosjekt som har som formål å bygge opp dialogsenter i 11 norske byer. Verdibasert dialog handler om å finne ressurser for dialogen i den enkeltes tro og livssyn.

Dialog handler om kjennskap - om å kjenne den andre. Det handler også om kunnskap. Kunnskap kan ta bort fordommer og forberede oss til møtet.

Shin Rei San, fotografi av alterpartiet, med to vinduer vendt ut mot skog, og et lite bord i midten.

Areopagos knyttes gjerne til senteret Tao Fong Shan i Hongkong. Men det har også vært drevet dialogarbeid andre steder.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom