Dialog-nyheter

Nytt ressursmateriell gir hjelp til å arbeide mot fremmedfrykt og fordommer blant konfirmanter.

Dialog og åpenhet hører vesentlig sammen. Livsrommets åpenhet forutsetter dialog.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom