Les om dialog

Her ønsker vi å samle ressursstoff og lenker til aktuelt stoff om dialog

(Foto: KimManleyOrt/flickr CC)

Dialogdokumentet fra 2005

Dokumentet Et levende møde i et multireligiøst samfund ble til etter en lang og grundig process i første del av 2000-tallet. Dokumentet er nyskapende på den måten at det selv er dialogisk.

Meditasjon, mystikk og tverreligiøs dialog

Hvordan henger mystikk og dialog sammen? Viser mystikken hen til et rom hinsides religionene, der vi kan ane et dyptliggende fellesskap mellom alle mennesker? Tidligere prest ved dialogsenteret Emmaus, Anne Hege Grung, deler i denne artikkelen noen refleksjoner om sammenhengen mellom mystikk, meditasjon og religionsdialog.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom