Areopagos får stadig flere medlemmer. (Foto: Inger Leithaug)

Medlemsmøte i Areopagos Norge (medlemsforeningen) 2016

Alle Areopagos-medlemmer inviteres til medlemsmøtet 30. juni kl. 14 på Norefjell Ski&Spa. Medlemsmøtet er øverste organ i Areopagos’ medlemsforening. 

Møtet er også i år lagt i forkant av sommerfestivalen, da vi håper dette gjør at flere har muligheten til å komme. Gi beskjed til hotellet at du ønsker en overnatting ekstra i tilfelle du kommer langveis fra, og ikke rekker møtet på annen måte. Hjertelig velkommen!

Innkalling og agenda for medlemsmøtet 2016

Etter 18.05. vil du nedenfor finne toårsrapport for 2015-2016 samt stemmeseddel. Innkalling, saksliste, disse dokumentene og resten av sakspapirene vil bli sendt ut til alle våre medlemmer.

Andre forslag til kandidater og saker

Andre forslag til kandidater og saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, kan sendes norsk seksjon innen 09. juni.

Forhåndsstemming

Det blir også i år anledning til å forhåndsstemme. Stemmeseddel ligger vedlagt. Hvis det ikke kommer inn forslag til andre kandidater er det vedlagte stemmeseddel som er den gjeldende. Eventuelt oppdatert stemmeseddel kan du laste ned fra denne siden etter fristen 19. juni. Forhåndsstemmer må være mottatt av Areopagos innen mandag 27. juni for å komme med i betraktningen.

Vi minner om at man må ha betalt medlemskontingent i inneværende år, og ha vært medlem i minst 9 måneder, for å være stemmeberettiget. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta på møtet selv om du har vært medlem kortere tid enn 9 måneder (men da uten stemmerett).

Les mer på areopagos.no for informasjon om programmet.

Last ned stemmeseddel og toårsmelding her:

Gjør en forskjell

 

 

Bottom