Labyrinten på Tao Fong Shan, Hongkong. Den ble bygd i november i 2005, og er sannsynligvis den første som er funnet i protestantisk sammenheng i Sørøst-Asia.

Verksteder

Du melder deg på verkstedene på selve festivalen, ikke før!

Verksteder som går begge dager 16.30—18.00 (samme verkstedet):

 

Møter som forandret oss

- om å møte mennesker med spesielle behov både i Kina og Danmark

Erik Hviid Larsen

Erik Hviid Larsen er prest for barn og unge med spesielle behov i Københavns Stift. Han har også en datter med Downs syndrom, og har derfor erfaringer også som pårørende i møte med mennesker med spesielle behov. Da den kinesiske delegasjonen fra Nanjing Disabled Persons Federation var på studiebesøk i Danmark, tok Erik imot dem i Danmark og var sjåfør for gruppen. Den kinesiske delegasjonen ble så begeistret for Erik som person og for arbeidet han driver, og ønsket å invitere ham til Nanjing. Erik og Inga P. Mogensen, prosjektkoordinator i Areopagos reiste til Nanjing i desember 2015, hvor de blant annet fikk møte elever og foreldre ved dagsenteret Home of Grace.

Hør Erik og Inga fortelle om deres besøk til Kina, og om møte og arbeidet med mennesker med spesielle behov, både i København og Nanjing.    

Ved Erik Hviid Larsen og Inga P Mogensen

 

 

 

 

 

The Role of Arts in Wholistic Spirituality

Achim Gerber

In this workshop we will look together what it means to be in tune with myself, my family and friends, my creator god and society. We will deepen the perspective how resonance between our creative god and our own creativity and imagination widens our spiritual awareness and satisfaction.

TCG Nordica is a Scandinavian/Chinese culture center. The dialog with artists is very important to us. Almost every day we meet new people we connect naturally to dialog over the art in our exhibition and concerts. Our visitors might not be in tune with their creator god but we can enjoy the beauty of the creation together. Art represents a neutral, non threatening topic to our dialog and it is quite interesting how often we end up talking about our different experiences and viewpoints of our own spirituality.

In a question answer session in the workshop we want to explore together how the creative aspect in our spirituality could enrich our lives and relationships.

Ved Achim Gerber, ny sjef ved TCG Nordica, Kunming, Kina
Verkstedet foregår på engelsk.

 

Installasjonen VEV

- Lag kunst med festivalkunstner Alfred Vaagsvold

Alfred Vaagsvold. Foto: Sian O'Hara

Installasjonen VEV blir utført i selvlysende garn på egnet sted utendørs, uavhengig av vær! Det er en trådkonstruksjon som alle kan være med på.

Vaagsvold håper den vil vokse seg stor i løpet av festivalen. Han håper den vil trigge øyet og danselysten slik at den blir brukt til synsglede og bevegelsesglede.

Tittelen VEV (store bokstaver) henspiller også på tittelen for festivalutstillingen til Vaagsvold: «Kven er bror min? Kvar er syster mi?». Vi er knyttet sammen i en stor VEV. Det ferdige tekstile arbeidet vil kunne ses på som et sosiogram med linjer fra den ene til den andre.

Fredag 16.30-18.00: for voksne og barn

Lørdag 16.30-18.00: for voksne (barna er på vandringsgudstjeneste i samme tidsrom)

 Ved festivalkunstner Alfred Vaagsvold

-------------

Verksteder kun fredag kl. 16.30—18.00:

Jakobsstigen og englekampen

Bror Haavar Simon Nilsen

De bibelske fortellingene bærer i seg et mangfold av personer og skildringer, livsløp, enkeltøyeblikk, vekst og åndelig og menneskelig utvikling. Vi møter de rene og de urene, ofte i en og samme person. Vi er vitne menneskelig og guddommelig storhet, ydmykhet og tro, men også menneskelig uærlighet, feighet og tvil. De bibelske skildringene gir rom for hele mennesket, og viser oss ikke minst hvordan Gud møter mennesket der det er, og former det over tid. 

Verkstedet vil være en slags lectio divina knyttet til temaene sannhet, sårbarhet, rom for hele mennesket, åndelighet og mystikk. Bror Haavar Simon Nilsen vil knytte an til opplevelser og erfaringer fra sitt eget liv, og gi rom underveis for deltagerne til å tenke over deres møter og erfaringer med Gud, øvelser i å se innover i sin egen tro og reflektere over hvordan Gud handler i deres liv 

Ved bror Haavar Simon Nilsen 

 

Barn og unge i møte med «skjør stillhet» – utfordringer og muligheter

Marianne Bergsjø Gammelsæter

I en tid med en overveldende mengde stimuli og ulike former for "støy", har mange voksne funnet sine former og steder for et kontemplativt liv. Men dette er lite påaktet og lagt til rette for barn og unge. Hvordan kan vi som voksne forsøke å være en form for motkultur å ivareta barn og unges behov for stillhet og kontemplasjon? Verkstedet vil ha en faglig innledning med teologiske og metodiske perspektiv med med bakgrunn i en fagartikkel om temaet. Samtale om praktiske muligheter.

Ved Marianne Bergsjø Gammelsæter. Bergsjø Gammelsæter er utdannet pedagog og kateket. Hun har arbeidet i mange år som kateket i ulike menigheter og som undervisningsrådgiver i Bjørgvin. Hun har en mastergrad i barneteologi om "Barnet som troende subjekt". I 2014 ble hun ordinert til prest og arbeider nå som dialogprest ved Kirkelig dialogsenter i Bergen 

     

-

-

-

Gjestfrihet - å være en god vert

Therese Thelle Foto: privat

Hva er egentlig å være en god vert i ulike sammenhenger? Handler det om kokekunst, eller handler det om å ta i mot mennesker der de er? Hvordan kan vi alle bidra til et mer gjestfritt samfunn ut i fra våre egne forutsetninger?

I dette miniseminaret deler Therese Thelle erfaringer fra et år som volontør i gjestehuset Ascension House, Hongkong. Hun deler tanker om hvordan gjestfrihet kan være vårt svar -på ensomhet og fremmedgjøring, og hvordan dette henger sammen med vårt liv med Gud.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Å lære å tegne gjennom en annens blikk - ved å tegne fisk og båter på kenyansk vis. Lag kunst med broder Stephen.

Broder Stephen Foto: Taizés arkiv

Materialer: bambuspenn og blekk. Ingen tegneforkunnskaper nødvendig.

Broder Stephen fra Taizé er en kunstner og estetiker med utdanning i kunst og pedagogikk fra Manchester Metropolitan University (UK) and Buffalo College (USA). I Taizé har han jobbet med utsmykninger på de store samlingene for unge. Han har også jobbet med prosjekter som ART Together, Gathering for a New Solidarity, hvor samarbeidet er satt i fokus. Bli med på et verksted der du selv får være med på å skape.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Christfulness

Ole Skjerbæk Madsen Foto: Tone Leksbø Walgermo

Christfullness er et annet navn for kristen livsforståelse og trospraksis. Christfulness handler om et oppmerksomt og ikke-dømmende nærvær i verden, om rette menneskelige relasjoner og beskrives gjerne som «å være fylt opp, omsluttet og gjennomtrengt av Kristus». Verkstedet vil presentere Christfulness som en prosess, som hjelper den enkelte til at finne sin vei frem mod skaperverkets fullendelse i Kristus (the fullness of Christ). Der er altså snakk om en helhetlig spiritualitet, som leves ut i hverdagen. Flere ulike praksiser vil bli presentert underveis, før det hele avsluttes med en Christfulness-meditasjon.

Ole Skjærbæk Madsen (Danmark) grunnla i 1995 «I Mesterens lys», et arbeid som søker å bygge bro mellom kirken og nyreligiøsiteten, og som fikk sin norske avlegger i Areopagos i 2003. Madsen ga ut boken «Christfulness» i 2012. 

 

 

-------------

Verksteder kun lørdag kl. 16.30—18.00:

«Jordvenn» - som vandringsgudstjeneste

Marianne Bergsjø Gammelsæter

Vandringsgudstjenesten har elementer fra pilegrimstradisjonen, stillhetsarbeid, gudstjenestens ledd og nærhet til skaperverket. I en tid preget av fremmedgjøring mellom mennesker, til Gud og til skaperverket erfarer vi hvordan vi erfarer Gud nettopp i stillheten og nærheten til jorda. Å være «Jordvenner» på vandring sammen et lite stykke livsvei, på tvers av alder, setter gjerne gode, dype spor.

Bli med på vandringsgudstjeneste i området

Marianne Bergsjø Gammelsæter er utdannet pedagog og kateket. Hun har arbeidet i mange år som kateket i ulike menigheter og som undervisningsrådgiver i Bjørgvin. Hun har en mastergrad i barneteologi om "Barnet som troende subjekt". I 2014 ble hun ordinert til prest og arbeider nå som dialogprest ved Kirkelig dialogsenter i Bergen 

For barn og voksne i alle aldre. Det er fint om foreldre og barn er med sammen, men også andre voksne uten barn er velkomne. Barn må kunne gå 2-3 km selv, ev. ta med bæremeis til de minste. Husk gode klær! (Regntøy, gode sko)

 -

-

 

-

-

-

Mer om pilegrimsferden til Jerusalem, Kairo og Aksum – anekdoter, spørsmål og svar

Christian Stejskal

Så du forestillingen på fredag i festivalen da Christian Stejskal fortalte fra turen sin fra Wien til Kairo og Aksum?

Her blir det mulighet for både spørsmål og svar, i tillegg til små anekdoter og ekstrastoff fra turen. 
Ved Christian Stejskal

   

 

 

 

 

 

 

 

Labyrinten som åndelig verktøy

Liv Hegle Foto: Tone Leksbø Walgermo

Å vandre labyrint er en gjenoppdagelse av en gammel spirituell praksis. Fra kirkehistorien har vi sikre eksempler på bruk av labyrinter helt tilbake til oldkirken. Labyrinten er ofte en metafor på livet, en svingete og kronglete vei, der det er umulig å se slutten og utgangen. Likevel har labyrinten bare en vei og det er umulig å gå seg bort. Det er mange måter å vandre en labyrint på, men intensjonen er å være sammen med Gud. I stillheten finner vi Gud og vi finner oss selv.

Dette er et praksisrettet seminar der vi lærer å lage labyrint for så å gå den.   

 Ved Liv Hegle. Hegle er Areopagosprest og arbeider til daglig med kirkens møte med nyåndeligheten og er opptatt av spiritualitet og åndelige praksiser.

  

 

 

-

-

-

-

-

På leting etter et kristent helhetssyn - med Martin Lønnebo som guide

Tore Laugerud

Folk flest lever sitt liv som om Gud ikke finnes. For mange oppleves kirken som et lukket rom. Samtidig er det en sterk åndelig søken, og kirken spør hvordan den kan være en kraft i mangfoldsamfunnet. Flyktningkrise, miljøkrise og terror er uttrykk for tilværelsens dype splittethet og sår, men også for menneskehetens skjebnefellesskap. I en menneskealder har den svenske biskopen Martin Lønnebo arbeidet med sin «altomfattende intellektuelle lidelse: å finne en syntese mellom kristen tro, andre religioner og livsanskuelser samt vitenskapens fakta». Religionens språk, ikke det sekulære, er det mest universelle av alle språk, mener Lønnebo. Det kan ikke erstattes av noe annet fordi det formulerer de mest eksistensielle spørsmålene. Det avspeiler vårt forhold til helheten. Men religionenes språk kan perverteres. Derfor trenger fremtiden en åpen, befriende, vis religion. Biskop Martin frykter for en fremtid «der vi møter ukloke og redde sekter og et folk uten åndelig forankring». Han «frykter tomheten for de mange og innestengtheten for de få». Modning er et nøkkelord hos Lønnebo: «Spørsmålet over alle spørsmål i vår tid er hvordan kan vi øke vår modenhet slik at den svarer til vår makt og ansvar». På dette seminaret vil vi belyse festivalens tema ut fra Lønnebos forfatterskap.

Ved Tore Laugerud, Areopagosprest og leder av Areopagos’ arbeid i Norge

-

Gjør en forskjell

 

 

Bottom