Lørdagsretreat i Bodin kirke

Bodø, 27 april 12:00 - 27 april 16:00

Den lokale Areopagos-praksisgruppen inviterer

Lørdagsretreat i Bodin kirke

OBS: Denne dagen blir det idedugnad kl. 16.00.

Den vakre Bodin kirke fra 1200-tallet gir med sin lange historie en god ramme for stillhet og retreat. Her har Gud gitt mennesker tilhørighet, trøst og oppmuntring gjennom mange hundre år.

Lørdags-retreaten starter med en meditasjonssamling, der vi i fellesskap søker å falle til ro i stillhet framfor Gud. Vi deler sanger, liturgi og bibeltekster. Det settes av god tid til individuell meditasjon over en bibeltekst. Det gis også anledning til å dele med hverandre inntrykk fra meditasjonen. Teksten hentes fra kirkeårets rytme.

Vi har en god pause, der vi spiser et måltid.

Dagen avsluttes med nattverdsmesse, der vi deler sanger og bibeltekster, og har en andakt, foruten å ta imot nattverden.

Praktisk:

Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Ved spørsmål kan du kontakte:

Solveig Seines, ss788@kirken.noTlf: 90837896 eller

Kristin Stavnes, kri.stavnes@gmail.com, 47904600

Gjør en forskjell

 

 

Bottom