En gruppe voksne og barn sitter på gulvet, fra sommerstevne 2012.

Medlemsforeningen i Norge

Areopagos er organisert som en stiftelse med tilhørende medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark. Areopagos er også en nettverksorganisasjon som samarbeider bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavia og internasjonalt.  

Hva er medlemsforeningen?
Medlemsforeningen utgjøres av Areopagosmedlemmer og –grupper. Vi har medlemmer i hele Norge. Antallet vokser jevnt og trutt. Samtidig vet vi at mange flere sympatiserer med Areopagos. Ved å melde deg inn gir du Areopagos økt tyngde og gjennomslag i kirke og menigheter og i samfunnet for øvrig. Tyngde i det frivillige arbeidet er en viktig faktor i å oppnå offentlig støtte. Vi har lokallag i Bergen og i Stavanger, og aktivitetsgrupper mange steder.

Medlemsarbeid
Medlemsforeningene stimulerer til og organiserer medlemsarbeid i henholdsvis Norge og Danmark. Medlemsarbeid er arrangementer, tiltak og prosjekter som er preget av Areopagos sine verdier.  Det er viktig at arbeidet springer ut av det engasjementet som finnes hos våre personlige medlemmer og grupper. Sammen med de ansattes arbeid bidrar medlemmenes arbeid til å nå organisasjonens mål. Alle medlemmer av Areopagos kan søke om støtte til slike prosjekter, arrangementer og tiltak. Vi tilstreber et godt samvirke mellom staben og medlemmene i dette arbeidet.

Landsutvalg og medlemsmøte
Medlemsforeningene blir ledet av et landsutvalg. Landsutvalget velges av medlemsmøtet. Vi avholder medlemsmøte annethvert år i forkant av sommerstevnet, som er vår storsamling. 

Demokratisk grunnlag
Medlemsforeningen er stiftelsens viktigste demokratiske grunnlag. Medlemsmøtet velger majoriteten av stiftelsens representantskap. Det er representantskapet som velger stiftelsens styre. Medlemsforeningen skal søke å engasjere medlemmer og andre til å ta aktivt del i stiftelsens styre og utvalg.

En levende bevegelse
Det er viktig for Areopagos at vi er en levende bevegelse med aktive mennesker som engasjerer seg i vårt arbeid. Vi tror at misjon handler om at mennesker blir berørt og beveget. Misjon betyr nettopp det: å være sendt. Vi har bruk for medlemmer som ønsker å dele sin tro med andre og la seg inspirere i møtet med andre tradisjoner og livssyn, fordi vi tror på at dialog forandrer liv.

Fornyelse
Areopagos ønsker å bidra til en fornyelse av samfunn, kirke og enkeltmenneskers liv. Vi strekker i dag de ressursene vi har til det ytterste for å nå denne målsetningen. For å gi denne bevegelsen virkelig gjennomslagskraft trenger vi flere ressurser, og vi inviterer derfor deg og det fellesskapet du står inn som bidragsyter. Det første du kan gjøre er å bli medlem.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom