Glassmaleri

Hvorfor vi heter Areopagos?

Vi har hentet navnet Areopagos fra en høyde i Aten, der det var reist et alter for en ukjent gud. Der møttes mennesker for å samtale om livets dypeste spørsmål. Apostelen Paulus tok utgangspunkt i dette alteret gikk da han valgte å gå inn i samtalen, i følge Apostelgjerningene 17, 16-31. Slik kommuniserte han med drømmene, lengslene og erfaringene til de menneskene han møtte.

På samme måte som Paulus i Aten lever vi i en virkelighet preget av kulturelt og religiøst mangfold. I et slikt mangfold er det vanskelig å hevde at én bestemt tradisjon eller gruppe har monopol på religiøs sannhet. Areopagos sin erfaring er at det finnes sannhet i forskjellige uttrykk for tro, og ikke minst i selve møtet mellom disse tradisjonene.

Dette er ikke relativisme. Som Paulus tror vi at det i naturen, i kulturene, i religionene og i lengselen etter mening og sannhet er mulig å gjenkjenne spor av den Gud som har skapt og fortsetter å skape alle ting. Jesus Kristus er det fullkomne bildet av denne Gud. Den åpenhet, kjærlighet og sannhet som evangeliene forteller om er grunnlaget og modellen for vårt arbeid.

Fram til år 2000 het organisasjonen Den nordisk kristne buddhistmisjon, eller «Buddhistmisjonen» på folkemunne. Siden slutten av 80-tallet ga Buddhistmisjonen ut et engelskspråklig tidsskrift kalt «Areopagus». Navneskiftet kom som et resultat av at det gamle navnet ikke lenger fungerte.  En refleksjon rundt selvforståelsen konkluderte med at areopagosfortellingen bar i seg essensen av det organisasjonen står for.   

Gjør en forskjell

 

 

Bottom