En gruppe mennesker sitter samlet på en gressplen.

40 år med nyreligiøsitet. Er kirken i stand til å veilede på en måte som kan skape interesse for kristen tro?

Foredrag på kurs om nyåndelighet på Institutt for Sjelesorg, mai 2009.

I boka Gud for kvarmann ser Per M. Aadnanes nyreligiøsiteten som en livssynsmessig utfordring utenfra til kirken. Selv om jeg gir Aadnanes noe rett i dette, hevder jeg at utfordringen primært kommer innenfra og handler om måten vi er kirke på. Med utgangspunkt i Rudof Ottos begrep det hellige, tar jeg til orde for at kirken i større grad åpner for det religiøse og det intuitive. Videre må kirken aktivt inn i det området av erfaringer og praksiser som er livsmiljøet for nyåndelige. Det tas til orde for en strategi som ikke er så opptatt av å verne om den kristne tro og lære, men som går nyåndeligheten offensivt i møte, lar seg endre i møtet med den og søker å vinne den. En slik tilnærming kan kalles «smittende hellighet» og har sin modell i Jesus og apostlene. Fremfor alt trenger kirken mennesker som lar seg forvandle av Gud.  

Les mer her:

Gjør en forskjell

 

 

Bottom