En kvinne står på bro og ser utover en by med høye hus og skyskrapere.

Belastet identitet - behovet for en spiritualitet som bærer

Artikkel i Tidsskrift for Sjelesorg 4/2008

 

Forfatteren analyser trekk ved vår samtid som fører til at mennesket ikke lenger vet hvem det er. Det enkelte individ må skape sin identitet. Det er svært krevende. Åndelighetens tilbakekomst henger sammen med et behov for å reparere de sterke identitetsbelastningene. Kirken kan gi et verdifullt bidrag. Men det krever at den reviderer (= gjen-ser) deler av sin teologi, bl.a. Gudsbildet og menneskesynet. Da kan vi oppdage den fundamentale forbindelsen som finnes mellom mennesket og Gud og leve i den i en ekte relasjon. Artikkelen trekker fram noen viktige sider ved en livgivende spiritualitet.

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom