Et blått teppe med stearinlys, midt i rommet står et ikonmaleri.

Contemporary spirituality as a challenge in spiritual direction

Foredrag på årssamlingen for Spiritual Directors Europe, Lia gård, februar 2012

 

Foredraget beskriver den bemerkelsesverdige fremveksten av en ny åndelighet i vesten de siste 40-50 år. Nyåndeligheten har vokst fram utenfor kirken, men spiller i dag en betydelig rolle i mange, også kirkeaktive menneskers individuelle trosdannelser. Kirken bør ønske velkommen åndelighetens tilbakekomst og ikke være redd for å etablere vennskap og lære av nyåndelige erfaringer. Slik kan vi fornyes og få en posisjon som veiledere ut fra kirkens tradisjon. Temaer som særlig tas opp er veiledning ved ekstraordinære erfaringer og i forhold til selvutvikling og reinkarnasjonstro.

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom