Illustrasjonsfoto av et kors i en kirke, dempet belysning.

Framtidens kirke er misjonal

Innlegg, trykt i Thor Hesselberg (red.): Kirkens framtid – framtidens kirke. Den missiologiske utfordring i de nordiske folkekirker, Luther 2006

 

Artikkelen drøfter menighetsutvikling i en tid der det religiøse vitaliseres og mangfoldsamfunnet vokser fram. Dette gir kristen tro mulighet til å ta en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Det krever en misjonal kirke, en kirke som spør hva dens oppdrag er og som gjør det den er. Misjon og dialog ses ikke som motpoler, men som to sider av kirkens oppdrag. De må knyttes sammen i en fornyet teologi og spiritualitet. Gjennom kontakt med kirker i sør kan våre kirker hente inspirasjon og korrektiv, så de kan leve nær Gud og menneskene på en slik måte at de fremstår som relevante i møte med menneskers søken etter liv og livsmening.  

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom