To personer på vei mot en steinkirke gående på en sit ved kysten, over dem er himmelen blå.

Kirke og Kristendom i endring

Artikkel i Religion og livssyn 1/2000

 

Temaet ses i sammenheng med tusenårsskiftet. I et globalt perspektiv presenteres kirkens skifte av tallmessig tyngdepunkt fra nord til sør. Dette skiftet av tyngdepunkt får vidtrekkende følger for kirkens selvforståelse, teologi og virke. I et nasjonalt perspektiv presenteres åndelighetens tilbakekomst i form av nyåndelighet, men også kirkelige fornyelsesbevegelser: karismatikk, sosialetikk og retreatbevegelse. Særlig presenteres de endringstrekkene som kommer fram i betenkningen: «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999.

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom