En gammel steinkirke rett ved en kyst, bildet er tatt i grålysningen.

«Kjære Notto»

Artikkel i Norsk tidsskrift for misjon, 3-4/2006. Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle

 

Artikkelen er en samtale med Notto R. Thelle i form av et brev. I samtalen tar jeg opp noen viktige temaer i Thelles populærvitenskapelige forfatterskap: å finne et nytt språk for livets dypeste spørsmål, å skape et åpent rom, å lete etter en større tro, mystikernes indre vei, en Gud som lar seg spotte/ korsfeste, det skjulte nærværet. Med tilslutning, men også med kritiske spørsmål, reflekterer jeg videre over de temaene som Thelle tar opp – med utgangspunkt i egne erfaringer.

Les her mer

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom