En steinkors i solnedgang.

Kontemplasjon og misjon – bærekraftig misjonsspiritualitet

Artikkel (på engelsk) i Tormod Engelsviken m/fl: Mission to the World. Communicating the Gospel in the 21. Century, Regnum 2008

 

Artikkelen knytter sammen spiritualitet og misjon. Misjon er en viktig kristen trospraksis som står i sammenheng med våre erfaringer. Derfor har vi til ulike tider hatt ulike former for misjon – og spiritualitet. Den moderne misjonsbevegelsen, keltisk, Ignatiansk og ortodoks misjon m.fl. har svært forskjellige drivkrefter og arbeidsmåter. Den moderne misjonsbevegelsen trues i dag fra to kanter: fra sekulær markedstenkning og fra aktivitetsslitasje. Artikkelen viser hvordan betraktning (kontemplasjon) og misjon henger sammen i treenighetens liv, og tar til orde for et sterkere innslag av betraktning i kirkens misjon. Misjonsspiritualitet er ikke en særinteresse, men et helhetlig anliggende i sentrum av kirkens liv.

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom