To personer går langs en strand i kveldslyset, i sanden er det mange spor.

Lengsel. Etter hva?

Foredrag på Presteforeningens etterutdanningskurs om åndelig veiledning, mars 2005

 

Med utgangspunkt i betenkningen «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» går jeg dypere i begrepet «åndelig lengsel». I en samfunnsvitenskapelig del setter jeg lengselen i sammenheng med åndelighetens tilbakekomst i samfunnet, og presenterer en samfunnsvitenskapelig forståelse av dette. I en teologisk del tar jeg til orde for at kirken ikke trekker seg tilbake i en «beleiret tro», men at den går inn i det ukjente i visshet om at Gud er der og virker der. Viktige verktøy til dette møtet kan hentes i kirkens rike tradisjoner for mystikk. Disse tradisjonene utfordrer et menneskesyn som sterkt understreker menneskets adskilthet fra Gud. I kontrast til dette presenteres lengselen som et dyp Gud graver ut i mennesket for å vekke det og få det til å søke ham, og som et «kompass» Gud bruker for å vise mennesket veien.    

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom