En måke gjemmer nebbet sitt under vingen. Hun står midt i en blomstereng, og havet ved siden av.

«Nærmere deg min Gud» - betraktninger om retreat og det allmenne

Artikkel i Kirke og kultur 5/2008

 

Åste Dokka hevder i en artikkel i KK 2/2008 at retreat er en bevegelse bort fra det allmenne. I et  tilsvar til Dokka hevder jeg Guds nærvær over alt og hos alle er en pillar i retreatbevegelsens tenkning. Men dette nærværet har en relasjonell side. Poenget med retreat er å gi rom for  relasjonen med Gud i en periode. Dokka kritiserer også retreatens praksis for å mangle fortolkning av det allmenne. Mot dette hevder jeg at øvelsene ikke handler om fortolkning, men om å skape åpenhet for Guds nærvær og mottagelighet for Guds tiltale. Dokka mener også at retreatens språk trekker i retning av en dualistisk åndelighet. Selv hevder jeg at vi i retreaten tvert i mot møter en spiritualitet der ånd og kropp forenes, uten at de dermed opphører å være ånd og kropp. Det er livsviktig at kirken overvinner sin sjenanse for åndelighet for å kunne være relevant i vår tid.  

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom