En mann sitter på en stol i en kirke og ser tenkende utover i rommet.

Nødvendig å knytte an til menneskets åpenhet for Gud

Artikkel i Luthersk kirketidende 11/2009

 

Artikkelen er den andre i en debatt med Torleiv Austad om kirkens menneskesyn. Den svarer på en artikkel av Austad i LK 1/2009. I artikkelen utdyper jeg mitt syn på den menneskelige erfaringens betydning, og på viktige antropolgiske begreper som «lengsel» og «synd». Til slutt begrunner jeg hvorfor jeg ser en fornyelse av den kontemplative spiritualiteten som viktig i vår tid.

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom