En mann er i ferd med å gå over et gangfelt, foran han er det hus i forskjellige farger.

Nødvendig at kirken reviderer sin antropologi

Artikkel i Luthersk kirketidende, 22/2008

 

Artikkelen er den første i en debatt med Torleiv Austad om kirkens menneskesyn. Med henvisning til en artikkel av Torleiv Austad, gjør jeg rede for hvordan betenkningen «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» (Kirkemøtet 1999) skal forstå. Betenkningen ønsker å fornye kirken som en misjonerende kirke gjennom kontemplativ spiritualitet. Da blir det viktig å lytte etter tilknytningspunkter i konteksten for å kunne møte menneskenes lengsler ut fra evangeliet. Men et utbredt menneskesyn hindrer kirken i å gjøre dette. Artikkelen tar opp hva det betyr at mennesket er skapt i Guds bilde, og tolker den åndelige lengsel som uttrykk for Guds gjerning i mennesket.

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom