Et stort steinkors, og en folkegruppe.

Troens språk. Utfordringer til det kristne språket

Foredrag hos «I Mesterens Lys», Danmark, april 2008

 

I dette foredraget tar jeg opp en rekke spørsmål knyttet til hvordan vi språklig skal uttrykke kristen tro. Til forskjell fra Islam er kristen tro oversettbar og flerspråklig, og det finnes ikke noe standarisert kirkespråk. Det henger sammen med at Gud ble menneske. Språk blir allikevel en viktig utfordring for å kunne inkludere ulike grupper. Men går vi for langt i å benytte forskjellig språk til ulike målgrupper, risikerer vi at mange får problemer med å gjenfinne sin egen tro i språkmangfoldet. Jeg påstår at viktigere enn de ordene som brukes er det rommet ordene skaper. Ordene må skape et åpent landskap der mennesker kan gå inn og ut med sine erfaringer og gjøre seg nye. Det kristne språket bør berøre menneskets lengsel og bære den inn i Kristi lys.

Les mer her

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom