Foredragstemaer

Areopagos tilbyr mange typer kurs og foredrag. Nedenfor finner du hele oversikten. 

De temaområdene som Areopagos er opptatt av er relevante i vår samtid: nyåndelighet, meditasjon, asiatisk spiritualitet , dialog osv. Areopagos tilbyr foredrag og innledning til samtale omkring disse temaene og flere andre. Ta kontakt (se nederst på siden) hvis du ønsker å løfte frem noen av disse temaene i menigheten, på arbeidsplassen, som undervisning eller i en annen sammenheng. (Foto: sjrankin/flickr CC) 

Kristen spiritualitet:

Bønn. Ærlig talt

Ignatius Loyola. En troshistorie som fornyet kirken

Jesusmeditasjon. Å leve seg inn i Bibelens Jesusfortellinger

Kristen mystikk. En klassisk kirkelig tradisjon som gjenoppdages i vår tid

Meditasjon. Noe for deg?

Pilegrimsvandring. En ytre og indre reise

Sentrerende (kontemplativ) bønn. Innføring med øvelser

Tro beveger seg: Fra barnetro til voksen tro og moden tro

Å lese Bibelen og la Bibelen lese våre liv

Misjon

Gudsbetraktning (kontemplasjon) og misjon. Misjonsspiritualitet i det 21. århundre

 

Nyåndelighet og religionsdialog

Hva er nyåndelighet?

Hvorfor blir folk nyåndelige?

Hvorfor og hvordan er nyåndelighet en utfordring til kirken?

Sjelens udødelighet og forholdet til de døde. Kirkens tro i møte med samtidserfaringer

Trosopplæring i ungdomsfasen – å bygge bro mellom interesse for åndelige fenomener og kirkens tro

Tro møter tro. Kristen i et flerreligiøst samfunn

 

Tro og eksistensielle spørsmål

«Arme syndige menneske» eller «en perle nedgravd i en åker»? Kirkens menneskesyn.

Kristen meditasjon. Finnes det da?

Meditasjon og mystikk

Åndelig lengsel

Gjør en forskjell

 

 

Bottom