Glassmaleri av Paulus og tilhørere.

Paulus på Areopagos

Fortellingen om Paulus på Areopagos er en av Det nye testamentets viktigste fortellinger. I et alter til Den ukjente gud finner Paulus et tilknytningspunkt for sin forkynnelse. Hans budskap er: «Gud er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til». Nedenfor finner du prekener som på forskjellige måter knytter seg til fortellingen om Paulus på Areopagos.

Foto: Lawrence OP/flickr/CC/

Fortellingen om Areopagos inneholder et mysterium. Når Paulus bruker alteret til den ukjente gud som utgangspunkt, så betyr det to ting. For det første at Paulus har lært denne guden å kjenne gjennom Jesus. For det andre betyr det at nettopp det ukjente tilhører Guds vesen. Det skaper en ydmykhet i oss, en ydmykhet som blir en mulighet for et nytt fellesskap.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom