Våre prosjekter

Areopagos har drevet utviklings- og dialogarbeid i Kina og Hongkong i snart hundre år. Kunnskapen fra Asia er grunnlaget for at vi er i front når det gjelder dialog i Skandinavia også. Innsatsen vår bidrar til en avgjørende forskjell for både enkeltmennesker og storsamfunnet.  

(Illustrasjonsfoto: isafmedia/flickr CC)

Her kan du lese om hva vi gjør de kinesiske storbyene Nanjing og Kunming, i Hongkong og i Norge.  

 

En kinesisk jente tegner og fargelegger en banan på et ark.

I Nanjing i Kina driver Areopagos et prosjekt sammen med Nanjing KFUK/KFUM som gir mestring og synliggjør menneskers verdighet i familie og samfunn.

Dialogens utgangspunkt er at forskjellighet er en ressurs. Areopagos arbeider for å forankre dialogen lokalt. Det oppnår vi gjennom å etablere dialogsentre i 11 norske byer. For å nå videre med dette trenger vi ditt engasjement.

En kvinner tenner lys på en globe, mens hun ser tankefull ut.

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. Areopagos er i forfront med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.

Har du spørsmål, ønsker å gi personopplysninger for skattetrekk eller noe annet. Kontakt oss!

Bor du i Oslo eller på det sentrale Østlandet? Ønsker du å støtte dialog og mangfold. Vil du at menigheten din skal ha dialog som fokus for samarbeidsavtalen med Areopagos? Kirkelig dialogsenter i Oslo trenger all den støtte det kan få for å drive videre.

En kvinne danser med et sjal i en eng av kornaks.

Mange nordmenn opplever at kirken ikke kan møte deres åndelige lengsel, derfor søker de svar og hjelp innenfor det nyåndelige universet. Areopagos arbeider for å gjøre kirken bevisst og i stand til å møte nyåndeligheten i Norge.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom