Det er stort utvalg av alternative tilbud. Illustrasjonsfoto: Judit Görögh.

Å være kirke på den alternative arenaen

Å være kirke på den nyåndelige arena. Stadig flere nordmenn finner mening og hjelp i nyåndelige tilbud. 

Areopagos arbeider for å gjøre kirken bevisst på og i stand til å møte nyåndeligheten. Vi ønsker å formidle evangeliet på en troverdig måte for åndelig søkende. Derfor deltar vi på alternativmesser over hele landet hvor vi tilbyr samtale, forbønn og velsignelse. 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom