TCG Nordica

TCG Nordica startet sitt arbeid april 2000. Svenske Anna Mellergård og kinesiske Wu Yuerong (Helen Wu) delte en begeistring for kunst og kultur og startet driften av TCG Nordica med visjonen: «Stimulating reflection on Human Worth as expressed in various Art Forms.» 

Det kristne kultursenteret, som inkluderer kunstgalleri, scene og kafévirksomhet, legger til rette for møte mellom øst og vest. På TCG Nordica møtes kinesiske og skandinaviske interesser innen samtidskunst, nyåndelighet, religion og samfunn. I løpet av årene TCG Nordica har eksistert har det vært mange utstillinger, sceneopptredener, foredrag og festivaler som portretterer holdninger og adferd som samsvarer med kristen tro. 
TCG Nordica samarbeider med hyllie park folkhögskola der skandinaviske studenter gjennom et opphold på kultursenteret lærer grunnleggende kinesisk språk, kultur og kunst. 
Areopagos sender volontører til TCG Nordica. De norske volontørene deltar på undervisningen sammen med Hyllie Park elevene og bidrar med praktiske gjøremål og engasjerer seg i de ulike prosjektene som finner sted på kultursenteret. 
TCG Nordica gjester også Norge ved at kinesiske profesjonelle dansere og musikere turnerer Skandinavia. 
I samarbeid med lokale organisasjoner og artister retter TCG Nordica søkelyset på samfunnsutfordringer, som for eksempel HIV/AIDS.

Areopagos har støttet TCG Nordica fra starten av. Vi bidrar ved å sende volontører, støtte drift og arrangere turneer for kinesiske kunstnere på besøk i Norge. Vi legger også til rette for at norske kunstnere besøker og presenterer sin kunst. 
Besøk hjemmesidene til TCG Nordica og Hyllie Park

Kultursenteret TCG Nordica i Kunming sett fra utsiden, en mursteinsbygning.

Etter en tid med fremtidsusikkerhet begynner brikkene nå å falle på plass i for kunstsenteret i Kunming.

Det kinesiske kunst- og kultursenteret har flyttet til splitter nye lokaler.  

Gjør en forskjell

 

 

Bottom