Om Areopagos

Den kristne organisasjonen Areopagos arbeider med livssynsdialog, religionsstudier, kristen trospraksis og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Vi arbeider i Norge, Danmark, Hongkong og Kina. 

Areopagos er bygd opp som en stiftelse med medlemsforeninger i Norge og Danmark. Vi samarbeider bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavia og internasjonalt. Flere av våre ledere og ansatte er ordinerte prester i Den norske kirke/Den danske folkekirken. Areopagos ble grunnlagt i 1922 i Hongkong av Karl Ludvig Reichelt, med navnet Den Kristne Buddhistmisjon. 

Illustrasjonsfoto av et kors i en kirke, dempet belysning.

Les mer om hva vi driver med. 

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom